Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.988/2010.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2010. 12. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Koppány-Völgye KEK Nonprofit Kft.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Kistérségi jártóbeteg-szakellátó központ létrehozása a Koppány-Völgye Kistérségben
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: épület kivitelezés, épületbontás
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2011. 02. 21.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VI.1. - 2009.VII.21.
Milyen döntés született?: részben megszüntetés, részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: alvállalkozó, szerződés teljesítése, határidő, nyilvánosságra hozatal
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 306.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 304.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 304.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 3.Kf.650.367/2013/5.

Csatolt dokumentumok