Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.993/2010.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Deliotte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2010. 12. 23.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Vidékfejlesztési Minisztérium
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) tekintetében igazoló szervi, valamint az Európai Halászati Alap (EHA) tekintetében ellenőrző szerei tevékenység
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: igazoló és ellenőrző szervi tevékenység
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Gyorsított tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2011. 02. 07.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2010.V.1. - 2010.IX.29.
Milyen döntés született?: részben elutasítás, részben jogsértés megállapítása
Tárgyszavak: érvénytelen ajánlat, közös ajánlattevő, ajánlati kötöttség, értékelési szempont, ajánlatok elbírálása, iratbetekintés, tárgyalások megkezdése
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 127.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 128.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 52.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 127.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok