Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.1000/2010.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: P.Dussmann Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2010. 12. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: BME informatikai épület teljes körű üzemeltetése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: épület üzemeltetése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2011. 02. 08.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2010.IX.30. – 2010.X.28.
Milyen döntés született?: részben elutasítás, részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: hiánypótlás, érvénytelen ajánlat, szerződés teljesítése, előzetes vitarendezés, műszaki és szakmai alkalmasság, esélyegyenlőség
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/A.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok