Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.1003/2010.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Rex Terra Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2010. 12. 30.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Sármellék-Zalavár Önkormányzati Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Vállalkozási szerződés Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: katonai repülőtér kármentesítése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2011. 02. 14.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2010.V.1. - 2010.IX.29.
Milyen döntés született?: részben elutasítás, részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: ajánlat elkészítése, ügyfél, határidő, esélyegyenlőség, közbeszerzés mennyisége
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 52.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok