Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.329/2011.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Wolfbau Team Kft
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2011. 05. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Abaliget Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Abaliget község szennyvízkezelési rendszerének (szennyvízcsatorna) kiépítése valamint a kapcsolódó szennyvíztisztító telep megtervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep kivitelezése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2011. 06. 27.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2011. év
Milyen döntés született?: részben jogorvoslati kérelem elutasítása, részben jogorvoslati eljárás megszüntetése, részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: hiánypótlás, árubeszerzés, érvénytelen ajánlat, műszaki és szakmai alkalmasság, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, ajánlatok elbírálása, jótállási igény, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, indokolás, jogvesztés, szakértelem, túlzottan magas mértékű kötelezettségvállalás, fenntartott szerződés
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 253.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés h) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (8) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 14.K.34.620/2011/7.

Csatolt dokumentumok