Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.941/2011.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2011. 12. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Vincze Zoltán egyéni vállalkozó
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Szilárd beton padozat kialakítása szálastakarmány pajtákban
Döntéshozatal időpontja: 2012. 01. 20.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok