Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.130/17/2008
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Szőke és Társai Kft. képviseli: dr. Szathmáry Péter ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Élelmiszer-feldolgozás termékei és italok beszerzése 5 részben
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: élelmiszer-beszerzés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2008. 04. 15.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: közbeszerzési műszaki leírás, dokumentáció rendelkezésre bocsátása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 240.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 50.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 108.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma: D.16/2010.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 14.K.31.838/2008.;3.Kf.27.307/2009/5.;Kfv. VI. 39. 076/2010/8.
KÉ-lapszám: 59/2008

Csatolt dokumentumok