Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.781/15/2006.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: GOOD GUYS Kft.képviseli dr. Krivik Gábor ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Bácskai Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat képviseli: dr. Fazekasné dr. Vászin Edit ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: iszapoló kotrás
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, közvetlen ajánlattételi felhívással induló, tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2007. 01. 03.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: ajánlatok felbontása, műszaki és szakmai alkalmasság
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (5) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 1817/2007
KÉ-lapszám: 13/2007