Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.128/6/2007.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Pannon-Sopron Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Simon & Petz Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: kommunikáció
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2007. 04. 12.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (hatáskör hiánya)
Tárgyszavak: szerződés teljesítése, ajánlatkérő, szerződéses feltételek, Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre, szerződéstől eláll
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 305.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 307.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 306.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 316.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma: D.650/9/2006.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 13.K.31.850/2007/6.
KÉ-iktatószám: 6888/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 52/2007

Csatolt dokumentumok