Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.843/13/2006.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Alterra Kft. I. r.kérelmező, képviseli dr. Patay Géza ügyvéd, HÍDÉPÍTŐ Zrt. II. r.kérelmező Bilfinger Berger AG képviseli: dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda III. sz. kérelmező
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Budapest Főváros Önkormányzata képviseli: dr. Molnár Judit ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: tervezés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2007. 01. 31.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.VII.11. - 2006.VIII.23.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: érvénytelen ajánlat, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, ajánlatok elbírálása, igazolás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (4) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 3757/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 28/2007