Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.79/21/2007.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. I. r. kérelmező, képviseli: 1000. sz. Ügyvédi Iroda, REMONDIS Hulladékgazdálkodási Kft. II. r. kérelmező képviseli: dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Siófok Város Önkormányzata képviseli: dr. Pusztai Attila ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Hulladékkezelési létesítmények, eszközök, berendezések ISPA/KA feltételrendszer szerinti üzemeltetése Dél-balaton projekt terület 104 településén és önkormányzati finanszírozási kötelezettség átvállalása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: hulladék gazdálkodási rendszer
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2007. 04. 03.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Tárgyszavak: összeférhetetlen, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, ügyfél
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 15.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 13.K.31.810/2007/33.; 3.Kf.27.358/2010/8.
KÉ-iktatószám: 6312/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 47/2007

Csatolt dokumentumok