Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.474/10/2007.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Képviseli: Dr. Patay Géza ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: útdíjellenőrzési rendszer infrastruktúrájának tervezése, fejlesztése, üzemeltetése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Döntéshozatal időpontja: 2007. 09. 25.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2007.VII.7. - 2007.IX.24.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: kizárólagos jogok védelme, műszaki és szakmai alkalmasság, tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények, műszaki-technikai sajátosságok
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés b) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 1988. évi I. törvény 33.§ (2) bekezdés , 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet , 47/2007. (IV. 17.) GKM rendelet
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 17251/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 126/2007

Csatolt dokumentumok