Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.535/16/2006.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Vodafone Magyarország Zrt.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Magyar Közút Kht., lebonyolítóként eljár: S & G Consulting Kft.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: mobil távközési szolgáltatások beszerzése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Döntéshozatal időpontja: 2006. 09. 07.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.III.22. - 2005.V.27.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: értékelés módszere, keretmegállapodás, ajánlattételi határidő, tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények, tárgyalás lefolytatásának menete, ügyfél, jogorvoslati eljárás (hivatalból indult)
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 127.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 334.§ (1) bekezdés , 2005. évi CLXXII. tv. 132.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 25.K.34.614/2006/14, 25.K.34.614/2006/14., 4.Kf.27.250/2007/5.
KÉ-iktatószám: 21332/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 112/2006

Csatolt dokumentumok