Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.745/6/2006.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: HE-DO Kft., képviseli dr. Homolya Róbert ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság; képviseli: Dezső és Társai Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: kerékpárút építése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 11. 30.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: értékelés módszere, érvénytelen ajánlat, összeférhetetlen, alkalmasság
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (8) bekezdés , 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 27630/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 2/2007