Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.770/17/2006.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Közbeszerzések Tanácsa tagja
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Strabag Zrt. I. r. kérelmezett, Pomáz Város Önkormányzata II. r. kérelmezett, a Pomáz 2006. Konzorcium tagjai III. r. kérelmezettek
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: hivatalból / Közbeszerzések Tanácsa tagja
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: út- és csapadékvíz-elvezetés építés
Alkalmazott eljárásrend: a jogorvoslati eljárás a szerződéssel kapcsolatos
Döntéshozatal időpontja: 2007. 01. 08.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?: részben megszüntetés hivatalból indított eljárásban (jogsértés hiánya), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 304.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 304.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
KÉ-iktatószám: 2259/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 16/2007