Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.190/11/2007.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Szőke és Társai Kft., képviseli: dr. Szathmáry Péter ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Békés Megye Képviselő-testülete Pándy Kálmán Kórháza
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: élelmiszer
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2007. 05. 18.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv., 2/2006. IM rendelet
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: felhívás a Kbt.-nek megfelelő eljárásra, az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: eljárás eredményéről szóló tájékoztató, ajánlatok elbírálása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (2) bekezdés , 2/2006. IM rendelet 18. melléklet 8.a) pontja
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (2) bekezdés , 2/2006. IM rendelet 18. melléklet 8.a) pontja , 2/2006. IM rendelet 18. melléklet 6.a) pontja
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 9522/2007
KÉ-lapszám: 69/2007

Csatolt dokumentumok