Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Döntőbizottság

A közbeszerzési eljárásokat érintő egyes jogviták intézésére a jogalkotó speciális jogállású szervezetet, a Közbeszerzési Döntőbizottságot hozta létre, melynek hatáskörét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 145. § (2) és (3) bekezdései határozzák meg.

A Kbt. értelmében a Hatóság keretében működő Közbeszerzési Döntőbizottság független, országos hatáskörrel rendelkező szerv. A Kbt. 193. § (12) bekezdése rögzíti, hogy a közbeszerzési biztosok döntéshozataluk során függetlenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek, döntéseik meghozatalával kapcsolatban nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.

A Döntőbizottság eljárása a polgári peres eljárásokkal mutat számos hasonlóságot, melyben a felek jogvitáját kontradiktórius eljárásban dönti el. A Döntőbizottság eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni a Kbt., valamint a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott végrehajtási rendelet kiegészítő vagy eltérő rendelkezéseinek figyelembevételével.

A Döntőbizottság hivatalból – a törvényben meghatározott szervek és személyek ilyen irányú kezdeményezése nyomán – vagy az arra jogosult által előterjesztett kérelem alapján jár el. A jogorvoslati eljárás célja, hogy gyorsan és hatékonyan fel tudjon lépni a jogsértésekkel szemben. A Döntőbizottság döntéseinek felülvizsgálatára a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel.