Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Tudnivalók

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 148.  §  (11) bekezdése és a Kbt. 152. § (7) bekezdése szerint a 2015. november 1. napja után megkezdett közbeszerzési eljárásokat érintően a jogorvoslati kérelem, illetve hivatalbóli kezdeményezés benyújtását követően haladéktalanul közzé kell tenni a jogorvoslati kérelemmel, illetve kezdeményezéssel érintett eljárás megnevezését, tárgyát, az ügyfelek megnevezését és a kérelem vagy kezdeményezés megérkezésének időpontját a Közbeszerzési Hatóság honlapján.

A Döntőbizottság ezen kötelezettségének eleget téve jelen menüpontban teszi közzé a benyújtott jogorvoslati kérelem, illetve kezdeményezés adatait. A Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérők és az érintettek figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró szerződés nem köthető meg a kérelemnek vagy kezdeményezésnek a honlapon történő közzétételétől a Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott vagy a jogorvoslati eljárás befejezését eredményező végzésének meghozataláig.

Ez alól kivételt képez az, ha a Döntőbizottság a szerződés megkötését külön engedélyezi (Kbt. 156. § (4) bekezdés). A Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhetőek a szerződéskötés engedélyezéséről hozott végzések és a jogorvoslati eljárások lezárását eredményező döntőbizottsági döntések.