Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.342/17/2007.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: ASA Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. Képviseli: 1000. Számú Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Képviseli: dr. Pusztai Attila ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatási koncesszió
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: regionális hulladékgazdálkodási rendszer tervezése, kivitelezése és üzemeltetése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2007. 08. 21.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: szerződés teljesítése, értékelési részszempont, összeférhetetlen, érvényes ajánlat, dokumentáció ellenértéke, alkalmassági követelmény, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, dokumentáció pénzügyi feltételei, alkalmasság
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés d) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (4) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 14868/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 110/2007