Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.455/17/2007.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Schumann-Fischer Kft. Képviseli: Dr. Dessewffy Anna ügyvéd, Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft. Képviseli: Dr. Szepesi Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Geresdlak Község Önkormányzata Képviseli: Dr. László Zoltán ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: csatornázási munkák
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2007. 09. 10.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: szerződést biztosító mellékkötelezettség, alkalmasság, lehetetlen kötelezettségvállalás, objektív alapú indokolás, jóhiszeműség és tisztesség
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
KÉ-iktatószám: 15756/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 116/2007