Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.527/8/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: PANNON GSM Távközlési Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2008. 11. 07.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: távközlési szolgáltatás
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2008. 12. 08.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: eljárás eredményéről szóló tájékoztató, szerződés teljesítésére képtelenné válás, értesítés az eljárás eredményéről
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ d) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 94.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/A.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/B.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/C.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/D.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/E.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ d) pont , 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma: D.402/17/2008., D.326/21/2009.
KÉ-lapszám: 6/2009.

Csatolt dokumentumok