Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.99/15/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Orako-Ekler Komplex Zrt. (1223 Budapest, Kápolna u. 10-26., képviseli: Firneisz & Fluck Ügyvédi Iroda, dr. Fluck Ákos ügyvéd, 1062 Budapest, Andrássy út 91.)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 03. 20.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35., képviseli: Miskolci 10. sz. Ügyvédi Iroda. Dr. Guba Zoltán ügyvéd, 3515 Miskolc, Kazinczy út 10. I/7.)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Vállalkozási szerződés a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet XIII. kerület, Tüzér utca 33-35. sz. alatti székházának részleges építési rekonstrukciójára
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: rekonstrukciós munkák
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 04. 24.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: ajánlatok elbírálása, közbeszerzés alapelvei, egyenértékű
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 246.§ (7) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-lapszám: 63/2009

Csatolt dokumentumok