Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.300/9/2009
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Browning Securite Kft., képviseli: Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda Dr. Gócza Béla ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 06. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága szombathelyi irodaépületeinek (Petőfi u. 22., Szily u. 30., Szabadságharcos u. 8-12., Németújvár u. 9. MAGYARORSZÁG) takarítása vállalkozási szerződés keretében
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: épület takarítás
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 07. 20.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.IV.1. - 2009.V.31.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: jogorvoslati kérelem előterjesztése, pénzügyi és gazdasági alkalmasság, érvénytelen ajánlat, ajánlati kötöttség, jogsértés orvoslása, jogsértés súlya, banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás, jogorvoslat, bírság, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, erőforrás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés g) pont , 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685/B.§ , 2006. évi V. törvény (új Ctv.) 22.§ (1) bekezdés , 2006. évi V. törvény (új Ctv.) 27.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 3/D pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 3/E pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 41.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-lapszám: 108/2009

Csatolt dokumentumok