Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.302/27/2009
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Siemens Zrt., képviseli: Sándor, Szegedi, Szent-Ivány, Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Dr. Maczurka Csilla ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 06. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt., képviseli: Polgár & Bebők Ügyvédi Iroda, Dr. Polgár Csaba ügyvéd, Varga Dóra Ügyvédi Iroda, dr. Varga Dóra ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre és hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Átfogó monitoring rendszer (forgalmi, időjárási) további kiépítése a TERN hálózaton és a kapcsolódó városi hálózatokon
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: monitoringrendszer kialakítása
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 08. 06.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.I.1. - 2009.III.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: alvállalkozó, jogorvoslati kérelem előterjesztése, kizárólagos jogok védelme, közbeszerzési műszaki leírás, közbeszerzés tárgya, dokumentáció ellenértéke, jogsértés orvoslása, jogsértés súlya, polgári jogi igények, alvállalkozó (tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt), hivatalbóli kezdeményezés, összetett szolgáltatás, bírság, esélyegyenlőség, eljárási fajta, dokumentáció rendelkezésre bocsátása, Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre, gyorsított eljárás, dokumentáció beszerzési helye
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 105.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 105.§ (1) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 15 pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 316.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-lapszám: 108/2009

Csatolt dokumentumok