Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D. 475/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: UVATERV Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 08. 24.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Az országos gyorsforgalmi és főúthálózat nagytávú terve és hosszú távú fejlesztési programja c. megalapozó vizsgálat 2. fázisa
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: tanulmány , megvalósíthatósági tanulmány
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Gyorsított tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 09. 15.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv., Ket.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VI.1. - 2009.VII.21.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: bizonyítási eljárás, kizáró ok, érvénytelen részvételi jelentkezés, kizárás az eljárásból
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 114.§ (1) bekezdés d) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 50.§ (4) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 50.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 62.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 104.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma: D.274/2009., D. 305/2009. és D.337/2009.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 28.K.34.176/2009/7.,3.Kf.27.568/2010/4.

Csatolt dokumentumok