Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D. 471/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Bulked Water Treatment Christ Colombo Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 08. 13.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Fővárosi Vízművek Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Ivóvízkezelő mű építési munkái
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri munkák és technikai segítségnyújtás, létesítmények tervezése és kivitelezése, ivóvíz-szolgáltató létesítmények bővítése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 09. 28.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VII.22. - 2009.IX.30.
Milyen döntés született?: részben eljárás megszüntetése (ügyfélképesség hiánya)
Tárgyszavak: alkalmassági követelmény, ügyfél, kötelező erő
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 322.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 304/A.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 124.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen

Csatolt dokumentumok