Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D. 681/2009
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: DSK KIS ISPA Konzorcium (Duna Asztfalt Kft., Swietelsky Kft., Kelet-Út Kft.)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 11. 05.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Kecskeméti agglomeráció szennyvízelvezetési és tisztítási KIS-ISPA program - csatornafejlesztések építési beruházás megvalósítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: szennyvíz tisztító telep, szennyvízcsatorna-hálózat építése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 12. 15.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VII.22. - 2009.IX.30.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: érvénytelen ajánlat, lehetetlen kötelezettségvállalás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés h) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 7.K.30.253/2010/5.

Csatolt dokumentumok