Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.858/7/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Compositio Ruman Bt. (nevében eljár: MultiContact Consulting Kft.)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 10. 25.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Fejér Megyei Közútkezelő Kht.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Fejér megyei közúthálózaton 10 db radaros sebességjelző berendezés elhelyezése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: sebességjelző berendezés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, közvetlen ajánlattételi felhívással induló, tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 12. 06.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: ajánlatok felbontása, tárgyalás lefolytatásának menete, számítási hiba
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (3) bekezdés n) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (3) bekezdés o) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 84.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 0913/2006.
KÉ-lapszám: 10/2006.