Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.874/7/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Lézerpont Stúdió Kft. (képviseli: Lichy & Lichy Ügyvédi Iroda, dr. Lichy József ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 11. 02.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Miskolc MJVÖ
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Miskolc városát bemutató kulturális kiadványok elkészítése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: kiadvány
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, közvetlen ajánlattételi felhívással induló, tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 12. 05.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.VII.8. - 2005.VII.22.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: értékelés módszere, eljárást lezáró döntés, eredménytelen eljárás, értékelési szempont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 342.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 82.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma: D.536/10/2005.
KÉ-iktatószám: 1613/2006.
KÉ-lapszám: 10/2006.