Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.988/18/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: WiVa 2005–3 Konzorcium (tagjai H.F.Wiebe GmbH&Co. KG., Vasútépítők Kft., képviseli: dr. Patay Géza ügyvéd, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda, Dr. Dudás Gábor Ügyvédi Iroda, ügyintézőként eljárt: dr. Dudás Gábor ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 11. 29.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: MÁV Rt. Vezérigazgatóság, EU Program Igazgatóság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Győr állomás pályaépítési munkái
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: pályaépítési munkák
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 01. 11.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: ajánlat módosítása, érvénytelen ajánlat, ajánlati kötöttség, számítási hiba
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 84.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 77.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 84.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 77.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: Kfv.III.37.060/2008/8.
KÉ-iktatószám: 4441/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 19/2006

Csatolt dokumentumok