Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.840/16/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) S.A. (képviseli: dr. Major László ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 10. 20.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Budapesti Közlekedési Rt. (lebonyolítóként eljárt: BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság, képviselőként eljárt: Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Sz. Szabó Sándor ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Budapest 4. sz. Metróvonal I. szakasz 10. sz. szerződés – metrószerelvények beszerzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: metrószerelvények beszerzése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 11. 29.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.V.28. - 2005.VII.7.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: hiánypótlás, nem egyértelmű kijelentések, részvételi jelentkezések elbírálása, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, igazolás, érvénytelenné nyilvánít
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 116.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 113.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 112.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 116.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 4112/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 18/2006