Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.194/12/2006
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Betonút Zrt. és a Vegyépszer Zrt.; képviseli: Hontvári és Társa Ügyvédi Iroda; dr. Szerencsés Angéla ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2006. 03. 21.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Nemzeti Autópálya Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Az M7 autópálya Balatonkesztúr–Nagykanizsa (170+700–206+200 km- szelvények) közötti szakasz módosított engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és az építési engedélyének megfelelő kivitelezése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: autópályaszakasz tervezése és kivitelezése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 04. 28.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.XI.25. - 2005.XII.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: jogorvoslati kérelem előterjesztése, tervezés, ajánlattételi határidő, ajánlat elkészítése, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, közbeszerzési műszaki leírás, közbeszerzés tárgya, határidő, közbeszerzés mennyisége, tudomásra jutás, többváltozatú (alternatív) ajánlat, ideiglenes intézkedés
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 127.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 127.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 15 pont , 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 126.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (3) bekezdés , 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 12924/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 65/2006

Csatolt dokumentumok