Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.476/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: . r. A-HÍD Építő Zrt., képviseletében eljár: Kristófik és Borfői Ügyvédi Iroda, dr. Kristófik Zoltán ügyvéd II. r. Nemzetközi Vegyépszer Zrt., képviseletében eljár: Hontvári és Társa Ügyvédi Iroda, dr. Völgyesiné dr. Hontvári Zsuzsanna ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 08. 24.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: (NIF) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: M0 autóút Déli szektro M6 autópálya és 51. sz. főúti szakaszának (12+140-23+200 km sz.) jobb pálya építésével autópályává fejlesztése, valamint csatlakozó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: útépítés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 09. 23.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.I.1. - 2009.III.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: hiánypótlás, közös ajánlattevő, szerződés teljesítése, alkalmassági követelmény, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, szakértelem, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, erőforrás, alkalmasság
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (4) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma: egyesítve: D.501/2009.

Csatolt dokumentumok