Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.65/14/2006.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Progress B’90 Zrt., képviseli: dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda, dr. Maschefszky Etele ügyvéd (I. r. kérelmező), valamint a Magyar Építő Rt. és a Strabag Építő Rt. közös ajánlattevők, képviseli: dr. Tarjáni Ilona ügyvéd (II. r. kérelmező)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2006. 01. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Budapest Főváros Önkormányzata, képviseli: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda, dr. Molnár Judit ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Fővárosi Állat- és Növénykert részleges rekonstrukciója II. ütem
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: építmény rekonstrukció
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 02. 24.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: pénzügyi és gazdasági alkalmasság, érvénytelen ajánlat, ellenszolgáltatás, értékelési szempont, banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás, bírság, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (4) bekezdés , 2005. évi XCVII. törvény 3.§ (2) bekezdés , 1992. évi LXXIV. törvény 16.§ (1) bekezdés , 1992. évi LXXIV. törvény 28.§ (4) bekezdés , 2000. évi C. törvény 34.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 3.Kf.27.173/2010/5.
KÉ-iktatószám: 14085/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 72/2006

Csatolt dokumentumok