Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.205/10/2006
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: GEOTORR Mérnöki Szolgáltatások Rt., képviseli: Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda, dr. Dobrossy István ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2006. 03. 24.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Aba Nagyközség Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Átalányáras vállalkozási szerződés Aba, Kálóz, Soponya és Sárkeresztúr települések szennyvízcsatorna-hálózata I–II. ütemének kiviteli tervezésére és építésére
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: szennyvízcsatorna hálózat tervezés és építés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 05. 18.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv., Ket.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?: végzés visszavonása, elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: alvállalkozó, értékelés módszere, jogorvoslati kérelem előterjesztése, pénzügyi és gazdasági alkalmasság, szerződés teljesítése, értékelési részszempont, ajánlati felhívás, műszaki és szakmai alkalmasság, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, közbeszerzés tárgya, banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás, határidő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, becsült érték, alkalmasság, alszempont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (2) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 114.§ (1) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 114.§ (2) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 114.§ (3) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 114.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma: D.1087/19/2005
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 25.K.33.031/2006/8.
KÉ-iktatószám: 14324/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 72/2006

Csatolt dokumentumok