Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.184/2010.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Work-Metall Trans Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2010. 03. 16.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Algyő Nagyközség Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: "Korszerű, a 21. századi követelményeknek megfelelő általános iskola kialakítása Algyőn" tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatainak teljes körű ellátása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: műszaki ellenőrzés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2010. 04. 12.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2010.I.1. - 2010.II.28.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: alvállalkozó, érvénytelen ajánlat, előzetes vitarendezés, írásbeli összegezés, műszaki és szakmai alkalmasság, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, alvállalkozó (tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt), jogorvoslat, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, értesítés az eljárás eredményéről, törvény hatálya alá kerülés
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/B.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 94.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 249.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 2 pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés h) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/B.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/B.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/B.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 94.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen

Csatolt dokumentumok