Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.100/8/2006
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Szenzor Számítóközpont Kft., képviseli: dr. Vejkey Imre ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2006. 02. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: 354 millió általános vény és 30 millió db szemészeti vény, összesen 384 millió db vény±10%%, vények rendezéséhez szükséges 120 ezer db vényigénylő lap (általános és szemészeti) térítésmentes gyártása és kapcsolódó adatkezelési szolgáltatások nyújtása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: vények, vényigénylő lapok
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 03. 20.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv., Pp.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2004.VII.1. - 2004.XI.6.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Tárgyszavak: eredménytelenségi ok, írásbeli összegezés, eljárást lezáró döntés, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, határidő
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 342.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 342.§ (1) bekezdés , 1952. évi III. törvény (Pp.) 228.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma: D.738/13/2004
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 13.K.30.043/2005/11.
KÉ-iktatószám: 10091/2006
KÉ-lapszám: 52/2006