Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.135/2011.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Gladiolus Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2011. 03. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági és Szolgáltató Szervezete
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Gamesz tisztítószer beszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: tisztítószerek beszerzése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2011. 04. 08.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2010.X.29. – 2010.XII.31.
Milyen döntés született?: jogorvoslati kérelem elutasítása
Tárgyszavak: érvénytelen ajánlat, közbeszerzési műszaki leírás, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, esélyegyenlőség, gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 89/A.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 89/A.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok