Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.74/9/2007.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: A.K.S.D Városgazdálkodási Kft. Képviseli: dr. Csécsy Andrea ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma képviseli: Bűrös és Társa Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: veszélyes hulladék kezelés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2007. 03. 19.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető, lehetetlen kötelezettségvállalás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés h) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 5938/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 44/2007

Csatolt dokumentumok