Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.156/10/2007.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Danubius Zrt. pécsi szállodák, képviseli: dr. Katona Miklós ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Pécsi Regionális Képző Központ
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: vendéglátás, oktatás
Alkalmazott eljárásrend: a beszerzés nem minősül közbeszerzésnek
Döntéshozatal időpontja: 2007. 04. 26.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: becsült érték, költségvetési év, részekre bontás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 296.§ g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 40.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 35.§ , Kbt. 4. számú melléklet
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 8765/2007
KÉ-lapszám: 66/2007

Csatolt dokumentumok