Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.526/8/2007.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Hidas Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: színház és könyvtár rekonstrukció
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Döntéshozatal időpontja: 2007. 10. 12.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2007.VII.7. - 2007.IX.24.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, kizárólagos jogok védelme, szolgáltatás megrendelése, tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 132.§
Érintett jogszabályi rendelkezések: 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 33.§ (4) bekezdés , 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 4.§ d) pont , 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.)
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 17617/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 129/2007

Csatolt dokumentumok