Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: %%26.K.32.981/2008/8.%%
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Multireklám Köztéri Médiaügynökség Zrt. Képviseli: Dr. Pusztai Attila ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatási koncesszió
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: reklámtevékenység és az ezzel kapcsolatos reklámfelügyeleti tevékenység ellátása
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2007. 10. 18.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2007.VII.2. – 2007.VII.6.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: ellenszolgáltatás, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma: D.537/6/2007.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 26.K.32.981/2008/8.
KÉ-iktatószám: 18395/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 135/2007

Csatolt dokumentumok